Chi hơn nửa tỷ để tiêm Tế bào tươi do DS Block quảng cáo, khách hàng rước bực vào thân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL