ĐT Việt Nam có trận giao hữu "lạ" lần đầu tiên trong lịch sử - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL