Dự án 5000 tỷ "bên kia sông Đuống" của Shark Liên có quy mô lớn cỡ nào? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL