Dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2: TISCO sẽ thoái vốn để tìm kiếm nguồn đầu tư - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL