Dự án metro đội vốn “khủng”, tiến độ lùi thêm 7 năm nữa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL