Du khách bàng hoàng khi đi taxi 5 phút mà phải trả gần 14 triệu ở New Zealand - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL