Dù tránh mặt nhau tại sự kiện nhưng Hoàng Thùy Linh và Gil Lê vẫn lộ nghi vấn đang hẹn hò - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL