Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt kỷ lục 54,5 tỉ USD - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL