Dự trữ ngoại hối lập kỷ lục 79 tỷ USD - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL