Đức Phúc lần đầu công khai dự sự kiện sau khi phẫu thuật thẩm mỹ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL