Dừng bước ở Tình Bolero, Dương Cẩm Lynh bất ngờ làm cố vấn cuộc thi “Ngôi Sao Tiếng Hát Đại Dương” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL