Dựng chuyện cho thuê xe SH, lừa đảo chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL