Dùng đèn led chiếu quảng cáo xuống mặt đường: Nguy cơ tai nạn chết người, cơ quan chức năng “ngoài cuộc”? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL