Đúng ngày khai mạc SEA Games 30, siêu bão Kammuri đổ bộ vào Philipines - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL