Đúng ngày sinh nhật Văn Toàn, Xuân Trường công khai "tâm thư tố khổ" của đàn em - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL