Được mời đi ăn tối, cô bạn dính "bẫy" của nhóm bạn, tức nghẹn họng khi bỗng dưng ôm "cục nợ" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL