Dương Lâm, Khả Như "tăng động có đôi" khiến Trấn Thành đòi ban thuốc ngủ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL