Đường nát, dân khổ vì xe quá tải - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL