Đường sắt cao tốc: Sẽ làm, hoàn thành chậm nhất vào 2050 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL