"Đường Tăng" Từ Thiếu Hoa khoác áo cà sa, cầm micro đi hát rong kiếm sống khiến khán giả "Tây Du Ký" chạnh lòng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL