Đứt dây tời, 7 thợ lò bị rơi xuống giếng than - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL