Ế khách, Lotte Center Hà Nội trống 75% khu văn phòng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL