Em gái ông Kim Jong-un giữ vai trò "người chỉ huy thứ hai trên thực tế" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL