Erik hỏi Đức Phúc mời Tiểu Vy đóng nữ chính cho MV sắp tới và nhận câu trả lời 'cực phũ' - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL