Facebook lại gặp sự cố, sập đồng loạt tại nhiều nơi trên thế giới - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL