Fan vây kín Noo Phước Thịnh giữa trưa nắng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL