FLC đề xuất làm BOT sân bay quốc tế Đồng Hới - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL