FLC và ROS đầu tư dự án 2 tỷ USD có casino đầu tiên tại Quảng Ninh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL