FPT hưởng lợi bao nhiêu sau khi bán xong FPT Retail và FPT Trading? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL