Gala 4 Vietnam Idol: Thảo Nhi đã trở lại, Minh Trị nói lời chia tay chương trình - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL