Gần 1 tuổi, con trai Ly Kute đáng yêu, bụ bẫm đi "du hí" cùng mẹ và bà ngoại - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL