Gần 100.000 người chết vì Covid-19, ông Trump vẫn kêu gọi bang Bắc Carolina sớm gỡ phong tỏa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL