Gần 40 tỷ đồng tiền phạt nguội giao thông ở TP.HCM nguy cơ thành “nợ xấu” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL