Gặp sự cố, một chuyến bay từ Pháp về Hà Nội phải lùi lịch trình 32 tiếng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL