Gazprom và CNPC ký hợp đồng khí đốt 400 tỷ USD - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL