GEG muốn đầu tư hai dự án điện gió ở Tiền Giang và Gia Lai có tổng công suất 150 MW - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL