Ghế của Phó chủ tịch Man Utd từng bị... "đặt bom” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL