Giá nhà gấp 26 lần thu nhập, khi nào người Việt mới mua nổi nhà? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL