Giá nước sạch tại Hà Nội tăng từ 1/10: Giá nước tăng theo... số lần ống nước vỡ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL