Giá nước Sông Đuống “gánh” hơn 2.000 đồng/m3 phí lãi vay: Bộ Tài chính nói gì? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL