Giải cứu 11 người nhập cư trong xe đông lạnh tại Đức - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL