"Giải cứu dưa hấu" được đưa vào đề thi toán Phổ thông Năng khiếu TP. HCM - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL