Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ: SAR-nCoV-2 có thể lưu lại hơn 2 tiếng trên đồ nhựa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL