Giàn khoan 981 trên Biển Đông: Bộ Ngoại giao VN lên tiếng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL