Gil Lê bật khóc khi bị nói “chậm nhịp” so với các nghệ sĩ cùng trang lứa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL