Gió bão số 9 giật kinh hoàng, cuốn bay bảng tên của loạt trường đại học - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL