Gió lốc kèm mưa đá đổ bộ Hà Tĩnh, Nghệ An trên diện rộng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL