Giới nghiên cứu dự đoán ngôi sao lớn gấp 1.400 lần Mặt Trời có thể sắp phát nổ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL