Giới thiệu ông Nguyễn Xuân Anh làm Phó Bí thư Đà Nẵng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL