Giới trẻ sẵn sàng chi tiền triệu để mua rắn, thằn lằn làm thú cưng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL